1 Hej, Slováci! – instrumentální 00:55 

2 Andrej Hlinka – Setkávání s Vavrem Šrobárem 01:17 

3 Andrej Hlinka – Rybaření na Váhu 01:32

4 21. srpna 1938 – Pohřeb Andreje Hlinky 02:05 

5 2. listopadu 1938 – Vídeňská arbitráž 01:51 

6 10. března 1939 – „Homolův puč“ 01:22 

7 Zvuk demonstrace 00:10 

8 Ferdinand Ďurčanský – Uprchlík hovoří z Vídně 02:16 

9 Karol Sidor – Konec mimořádných opatření 02:06 

10 Vznik Slovenského štátu – Svolání sněmu Slovenské země 01:36 

11 13. března 1939 – Hitler přijal Tisa 01:28 

12 Vídeňský vysílač 00:24 

13 14. března 1939 – Slovenský štát vyhlášen 00:40 

14 Hej, Slováci! – zpívaná 00:28 

15 Alexander Mach – Ohlášení vzniku Slovenského štátu 02:29 

16 Jozef Tiso – Rozhlasový projev k národu 02:43 

17 Ekonomika – Zabavování předmětů uprchlíkům 01:07 

18 Ekonomika – Kurz RM : Ks 00:35 

19 26. října 1939 – Volba prezidenta Slovenské republiky 00:48 

20 Válka – Týden brannosti 01:16 

21 Ján Ambruš – Dezertér 02:13 

22 1941–1945 – Válka se SSSR 00:39 

23 Armáda – Přísaha slovenské armády 00:44 

24 Kultura a propaganda – Antibolševismus 00:21 

25 Keď ťa vlasť zavolá 01:11 

26 Znělka rádia Bratislava 00:07 

27 Tažení proti SSSR – Postup slovenské armády Ukrajinou 00:38 

28 Zahraniční politika – Slovenská vláda jedná s Hitlerem 01:17 

29 Hlinkova garda – Adolf Hitler gardistům 02:49 

30 Rež a rúbaj do krve 01:15 

31 Holokaust – Protižidovský projev 01:03

32 Sport – 25 let ŠK Bratislava 01:01 

33 Zahraniční odboj – Vysílání exilové vlády 00:49 

34 František Krištof Veselý – Nálada, to nie je náhoda 02:58 

35 Domácí odboj – Partyzáni na Slovensku 01:49 

36 Znělka Svobodného slovenského vysílače 00:10 

37 30. srpna 1944 – Vyhlášení Slovenského národního povstání 00:32 

38 SNP – Prohlášení v zastoupení generála Viesta 01:47 

39 SNP – Výzva Ústředního národního výboru 00:41 

40 Augustín Malár – Kamaráti! 02:19 

41 9. října 1944 – Vstup Rudé armády na území Slovenska 01:49 

42 30. října 1944 – Obsazení Banské Bystrice 02:41 

43 Vladimír Clementis – Osvobození se blíží 02:01 

44 Tido J. Gašpar – Novoroční projev 01:56 

45 Alexander Mach – Zbrane do rúk! 01:35 

46 Jozef Tiso – Z exilu v Kremsmünsteru 02:21 

47 Zvuk střelby 00:09 

48 Nad Tatrou sa blýska 00:28