Zákon o vzniku samostatného Slovenského státu 14. 3. 1939 

Noviny Slovák a Slovenská pravda z března 1939 

Barevná pohlednice s portrétem Jozefa Tisa 

Velký uliční plán hlavního města Bratislavy s reklamou na Slovenskou spořitelnu 

Cestovní pas občana Slovenské republiky 

Slovenské státovky a bankovky v hodnotách 5, 10, 20, 50, 100, 500 a 1000 Ks 

Doklady „poistenka“ a účtenka 

Oznámení o včlenění českých pojišťovacích organizací 

List papeže Pia XII. prezidentu Josefu Tisovi

Strojopis Tisova telegramu Adolfu Hitlerovi po začátku německé invaze do SSSR (1941) 

Telegram s Hitlerovou odpovědí Tisovi (1941) 

Týdenní program Slovenského národního divadla z léta 1941 

Školní vysvědčení 

Nástěnný kalendář na rok 1945 

Plakát vyzývající k vstupu do Hlinkovy slovenské ľudové strany 

Členská legitimace HSĽS

Časopis Nová mládež 

Plakát k vytvoření jednotného protižidovského bloku 

Potvrzení „Není Žid“ 

Pozvánka na I. ples Hlinkovy gardy v Piešťanech r. 1939 

Přehled stejnokroje, hodností a odznaků Hlinkovy gardy 

Plakát „Nerozlučné je naše přátelství!“ mezi příslušníky SA a HG 

Protibolševický rozkládací plakát 

Oslavné pohlednice Národ sobě 

Kartotéční list o vojenské službě příslušníka německé menšiny

Pokyny pro obyvatelstvo při náletech 

Výzva k zákopovým pracím 

Vyhláška k odvodu branců do slovenské armády 

Dopisnice polní pošty z východní fronty 

Letákový časopis Hlas frontu 

Dekret k medaili Za hrdinství 

Propouštěcí list z armády 

Propustky pro dezertéry ze slovenské armády na východní frontě 

Odbojové letáky vč. Kdo je pátá svině? 

Mobilizační vyhláška ze SNP 

Povstalecký časopis Útok 

Legitimace čs. partyzána 

Průkaz příslušníka povstalecké armády 

Propustka pro povstalce 

Vojenský průkaz příslušníka 1. čs. divize v Itálii 

Kapitulace slovenské vlády z 8. května 1945 

Telegram Sdružení slovenských katolíků žádajících milost pro J. Tisa 

Rezoluce účastníků protinacistického odboje proti milosti J. Tisovi 

Mapa Slovenské republiky v německé verzi (1941) – všitá uvnitř knihy